De commissie 'Samen over de brug' organiseert jaarlijks, in de maand mei, een rommelmarkt en Fancyfair rond de kerk.  In 2020 is 60% van de totale opbrengst bestemd voor een zendingsdoel en 40% voor de eigen gemeente.

Heeft u iets te melden of te vragen dan kunt u de commissie bereiken door een mail te sturen naar: fancyfairrijsoord@gmail.com

Fancyfair 2020

Vanwege de Coronacrisis heeft de commissie 'Samen over de Brug' besloten de Fancyfair van 23 mei 2020 niet door te laten gaan.

De commissie bedankt iedereen die zich opgegeven heeft om te helpen en hoopt dat, als er opnieuw een beroep op u gedaan wordt, u weer bereid bent om ons te helpen.

Zodra er meer duidelijkheid is over het verloop en de duur van deze crisis zal de commissie zich beraden over een eventuele vervangende datum en/of activiteit.

Als doel voor 2020 is gekozen voor de 'MAF' (Mission Aviation Fellowship), een christelijke zendings-organisatie met als doelstelling luchttransport bieden voor zendingsactiviteiten in moeilijk bereikbare gebieden. De MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt de MAF hen bereikbaar voor hulp en evangelie. Hierbij is het motto van de MAF: 'niemand is onbereikbaar voor Gods liefde'. In Zuid-Soedan hebben de mensen geen stromend water in huis en er zijn geen winkels. De MAF zorgt voor watertanks, een keer per maand voor boodschappen en ook voor bijbel-verspreiding. In de dorpen wonen Nederlandse gezinnen die het evangelie verspreiden en daarbij hulp krijgen van de MAF. Wilt u nog meer weten, kijk dan op de site van de MAF.

Hartelijke groet van de Fancy Fair commissie