De commissie 'Samen over de brug' organiseert jaarlijks, in de maand mei, een rommelmarkt en Fancyfair rond de kerk.  In 2019 is de totale opbrengst bestemd voor de kerk (restauratie van de toog).

Er zijn nog loten te koop. Kosten Ä 2,50 per stuk.

Fancyfair 2019
Zaterdag 25 mei

Ons monumentale kerkgebouw

Ook dit jaar willen we ons weer inzetten om de Fancy-Fair tot een succes te maken. Dit evenement is niet meer weg te denken uit ons kerkelijk- en dorpsleven.
We zijn erg blij , dat een enthousiaste groep gemeenteleden steeds bereid is om de organisatie ervan op zich te nemen.
We zijn dankbaar, dat we onze erediensten kunnen houden in een mooi, monumentaal kerkgebouw, maar dat vraagt voortdurend onderhoud.
In 2018 moesten we weer een nieuwe aanvraag doen voor de instandhoudingssubsidie van het Rijk; ons kerkgebouw is immers Rijksmonument. Bij de voorbereiding daarvan is naar voren gekomen dat de boogconstructie van de toog in de kerkzaal een noodzakelijke restauratie moet ondergaan. Er is een toenemende scheurvorming, zowel uitwendig zichtbaar als in het binnenwerk, zodat maatregelen absoluut noodzakelijk bleken te zijn.
Om de toog te stabiliseren en te voorkomen dat er een veiligheidsprobleem zou ontstaan was het nodig om een tijdelijke ondersteunende voorziening te treffen. Velen van u zijn daar inmiddels mee vertrouwd geraakt en hieronder ziet u hoe dat er op dit moment uit ziet. Toog Het is de bedoeling dat er twee stalen constructies worden aangebracht in de toog; dat is een ingewikkelde operatie die met grote zorgvuldigheid is voorbereid en waarvoor ook met de vergunning verlenende instanties uitvoerig overleg heeft moeten plaatsvinden.
De restauratie is geen alledaagse routineklus. Zoals de planning er nu voor staat, gaan de werkzaamheden ongeveer 7 tot 8 weken in beslag nemen.

. De kosten van het hele project zijn voorlopig begroot op ruim 120.000 Euro. Van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben we hiervoor 48.000 Euro toegezegd gekregen en inmiddels ontvangen. Voor het nog ontbrekende deel zullen we als gemeente zelf de financiering moeten regelen.
Naast de kosten voor de restauratie zelf, zullen ook aanvullende voorzieningen moeten worden betaald, zoals vernieuwing van de vloerbedekking in de kerkzaal na alle bouwaktiviteiten, beschermende maatregelen voor het orgel tijdens de bouw, e.d.
Voor het hele project hebben we inmiddels enige giften ontvangen, is er een kerstbomenverkoop-aktie geweest en zijn er meer aktiviteiten in voorbereiding om financiŽle ondersteuning in en buiten de gemeente te verkrijgen.
De jaarlijkse Fancy-Fair maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.
Voor dit jaar is de afspraak, dat de volle 100 % van de opbrengst bestemd wordt voor de restauratie van de toog in de kerk.
Het is onze verantwoordelijkheid om ons kerkgebouw in goede staat te houden.
Het reguliere groot en klein onderhoud gaat uiteraard gewoon verder. Ook daarvoor is nodig dat er voldoende financiŽle middelen beschikbaar zijn en blijven.
Al met al staan we voor een grote uitdaging om al het noodzakelijke grote onderhoud te kunnen realiseren.
We hopen weer op uw aller medewerking.

Het College van Kerkrentmeesters.

De commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:
Joop Horsten (voorzitter en contactpersoon), Maarten van Vliet, Wil van den Heerik, Annemieke Letterman, Andre van der Meer, Elzemieke Poldervaart en Ramon Harinck (afgevaardigde kerkenraad)