De commissie 'Samen over de brug' organiseert jaarlijks, in de maand mei, een fancyfair rond de kerk.  Van de opbrengst is 60% bestemd voor een zendingsproject en 40% voor de kerk.

Fancyfair 2017
Zaterdag 20 mei
Hartelijk Dank
Het is gelukt !!

Zoals u wellicht weet was een groot deel van de opbrengst van de Fancy Fair op 20 mei jl. bestemd voor het scholenproject van RRDF in India.

We kregen begin 2017 het verzoek van onze partner in India om de uitbreiding van een school in één van de 14 slums in ons projectgebied, met 2 lokalen te financieren.

Deze school was 10 jaar na de opening te klein geworden om nog alle kinderen efficiënt les te kunnen geven.

Van het geweldige bedrag van 9.300,00 euro kon de verlangde uitbreiding aan de school van slum 10 wordengerealiseerd.

Op bijgaande foto’s kunt u het mooie resultaat bewonderen.

Op de foto’s ontbreekt nog het benodigde meubilair, maar onze partner in India heeft inmiddels de opdracht hiervoor verstrekt en binnenkort zullen de schoolbanken en kasten worden afgeleverd.

Namens de kinderen van slum 10 en het het RRDF team heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit mooie project.

Met vriendelijke groet, Stichting RRDF Email: info@rrdf.nl
Foto exterieur schoollokaal Foto exterieur schoollokaal
Spandoek

De commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:
Joop Horsten (voorzitter en contactpersoon), Wil van den Heerik, Annemieke Letterman, Elzemieke Poldervaart, Dirk en Annette van den Heuvel, Paul van den Heerik jr., Andre van der Meer en Maarten van Vliet (afgevaardigde kerkenraad)