Kindernevendienst en Nevendienst+


Elke zondag is er kindernevendienst voor kinderen van 4 t/m 9 jaar . Voor kinderen van 4 jaar is het een overgangsjaar, zij mogen naar de oppas en de kindernevendienst.
De kindernevendienst is een onderdeel van de eredienst. Ons doel is om de kinderen op hun niveau het Evangelie te vertellen en ze daarin serieus te nemen. In de kindernevendienst geven we aanspreekend Bijbels onderwijs. De kinderen en leiding gaan ná het gebed om de opening van het Woord en vóór de schriftlezing naar hun eigen ruimte(n). Zij krijgen van de ouderling hun eigen kinderlichtje mee , als teken van Gods aanwezigheid .Tijdens het naspel van het lied na de verkondiging komen de kinderen weer terug in de kerk. We vinden het van belang dat het gezin bij het uitspreken van de zegen weer bij elkaar is.
Tijdens de kindernevendienst gebruiken wij het lesmateriaal van Stichting Vertel Het Maar! Rondom advent en Kerst, lijdenstijd en Pasen en Pinksteren wordt er meestal aan een project gewerkt. Het Kerstproject wordt gedeeld met de gemeente en neemt een plaats in de liturgie in. De gemeente wordt hierbij betrokken door middel van de weekbrief, een lied of verwerking.
De jeugd wordt in toenemende mate betrokken bij het voorzien in voldoende leiding. Enkele malen per jaar wordt er met zoveel mogelijk medewerkers vergaderd. De eigen predikant is hierbij betrokken en in bezit van het rooster dat op de kindernevendienst wordt behandeld. Gastpredikanten worden veelal van te voren op de hoogte gesteld van het onderwerp. Tijdens de zomervakantie en tijdens de Kerk-, school- en gezinsdienst is er geen kindernevendienst.

Om de week is er Nevendienst+ voor de kinderen van 9 t/m 12 jaar. De planning wordt rond bijzondere diensten aangepast, want tijdens Kerst- Paas-, Pinkster-, Evangelisatie- en Jeugddiensten wordt er geen nevendienst+ gegeven. Voor kinderen van 9 jaar is het een overgangsjaar, zij mogen naar beide groepen. Als kinderen 10 jaar zijn, gaan ze alleen nog naar de nevendienst+ (ND+). We kunnen dan passend Bijbels onderwijs bieden met meer diepgang en toepassing op het dagelijks leven. Ook voor deze groep is de methode “Vertel het maar” beschikbaar.Daarin is een ‘jongerenpagina’ opgenomen, welke voor deze leeftijdsgroep goed te gebruiken is. We hopen dat de tieners een bepaalde band met elkaar opbouwen. Ook denken we een brug te kunnen slaan naar catechese en jeugdwerk. Dit is ook het moment dat kinderen gaan leren als lid van de gemeente een kerkdienst bij te wonen. Ook hier besteden we aandacht aan o.a. met behulp van een preekboekje.
Kinderen in groep 8 krijgen aan het eind van het seizoen een boekje om de overgang van ND+ naar catechisatie te markeren.

Voor vragen kunt u terecht bij Petra Levering (coördinator kindernevendienst en nevendienst+) en jeugdouderling Ad Berkhout. We stellen het op prijs dat u contact opneemt om vragen te stellen of om de situatie van uw kind te bespreken.
Lichtje Kindernevendienst
Foto: Jorina Zondervan, Kerst 2012