Kindernevendienst en Nevendienst+


Elke zondag is er kindernevendienst voor kinderen van 4 t/m 8 jaar . Voor kinderen van 4 jaar is het een overgangsjaar, zij mogen naar de oppas en de kindernevendienst.
De kindernevendienst is een onderdeel van de eredienst. Ons doel is om de kinderen op hun niveau het Evangelie te vertellen en ze daarin serieus te nemen. In de kindernevendienst geven we aanspreekend Bijbels onderwijs.
De kinderen en leiding gaan ná het gebed om de opening van het Woord naar hun eigen ruimte(n). Zij krijgen van de ouderling hun eigen kinderlichtje mee , als teken van Gods aanwezigheid.
Na de verkondiging komen de kinderen weer terug in de kerk. We vinden het van belang dat het gezin bij het uitspreken van de zegen weer bij elkaar is.
Tijdens de kindernevendienst gebruiken wij het lesmateriaal van Stichting Vertel Het Maar! Rondom advent en Kerst, lijdenstijd en Pasen en Pinksteren wordt er meestal aan een project gewerkt. Het Kerstproject wordt gedeeld met de gemeente en neemt een plaats in de liturgie in. De gemeente wordt hierbij betrokken door middel van de weekbrief, een lied of verwerking.
Tijdens de zomervakantie en tijdens de Kerk-, school- en gezinsdienst is er geen kindernevendienst.

Twee keer per maand is er Nevendienst+ voor de kinderen van 9 t/m 12 jaar.
Ook voor deze groep is de methode “Vertel het maar” beschikbaar. Daarin is een ‘jongerenpagina’ opgenomen, welke voor deze leeftijdsgroep goed te gebruiken is.
We hopen dat de tieners een bepaalde band met elkaar opbouwen. Ook denken we een brug te kunnen slaan naar catechese en jeugdwerk.

Voor vragen kunt u terecht bij Corine van der Meer of Roos Siegers (coördinators kindernevendienst en nevendienst+) en jeugdouderling Ad Berkhout. We stellen het op prijs als u contact opneemt om vragen te stellen of om de situatie van uw kind te bespreken.
Lichtje Kindernevendienst
Foto: Jorina Zondervan, Kerst 2012