logo PKN

Sponsorkinderen wereldwijd

Via Woord en Daad sponsort de Hervormde Gemeente Rijsoord (Diaconie) 10 kinderen. De volledige opbrengst van de tafelcollecte bij de viering van het Heilig Avondmaal is voor dit doel bestemd.

Wereldwijd werkt Woord en Daad aan goed onderwijs voor de allerarmsten.

Dat doen zij op verschillende manieren:
- In het groot, door samen te werken met overheden en universiteiten,
- maar ook op individueel niveau: door het sponsoren van een kind.

Door de steun van 24.086 sponsors in Nederland ontvangen zo’n 30.000 kinderen wereldwijd christelijk onderwijs.

Door deze kinderen te sponsoren dragen wij bij aan een wereldwijde inzet tegen armoede en bouwen we mee aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Sponsoring houdt in:
  • wij steunen 10 kinderen
  • vanaf € 30,- per kind per maand
  • de kinderen krijgen christelijk onderwijs, medische zorg, maaltijden en kleding
  • de sponsorkinderen delen wat zij leren met hun omgeving
  • 2 keer per jaar ontvangen wij van elk kind een brief of tekening en een voortgangsrapportIn deze landen is Woord en Daad actief

wereldkaart